Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

Druhý dostihový den se nám blíží -  DĚTI VSTUP ZDARMA

Červen - měsíc dětí, těšit se můžete na skákací hrad a další atrakce zdarma!

                                                                                                

 

............................................................................................................................................................................

 

Dostihový den a závody ve spřežení...to je červen v Mimoni

 

               

 

..........................................................................................................................................................................

             

 

                    

 

:                         ...............................................................................................................................

 

Těšíme se na Vás při příležitosti 2. ročníku závodů ve spřežení!

Vstupné ZDARMA

zahájení závodů v sobotu i neděli - 10:00 hod.

 

 

          

        

          

                                                                                                      

          

 

          

 

          

 

                            .................................................................................................................

 

Letošní první Dostihový den se blíží. Přijďte se podívat na zahájení dostihové sezóny do Mimoně!

 

  

   VSTUPNÉ: Děti - 25,- Kč

                    Dospělí - 50,- Kč

   Startovní listinu naleznete na stránkách: http://www.dostihyjc.cz/startky.php?id_den=5311

 

                     ..........................................................................................................................................

    

          

 

                    .............................................................................................................................

 

 

INFORMACE K BLÍŽÍCÍM SE VOZATAJSKÝM ZÁVODŮM

Rozpis závodů

„II. HOBBY VOZATAJSKÉ ZÁVODY V MIMONI“

Pořadatel:                      JK Maestoso Luna spol. s.r.o. - Hřebčín Mimoň

Místo konání:                Dostihová dráha hřebčína Mimoň

Datum konání:              17.10.2015

Uzávěrka přihlášek:      15.10.2015

Adresa pro přihlášky:   Maestoso Luna spol. s.r.o., Okrouhlická 144, Mimoň

                                            maestosoluna@seznam.cz

Oprávněnost k účasti:   jezdci a koně i bez licencí

Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými               náležitostmi pro rok 2015, vyšetření na infekční anémii koní nesmí být starší jak 6 měsíců.

Prezentace:                    sobota 17.10.2015 od 9.30 v areálu Hřebčína Mimoň

Ředitel závodů:             Dana Tichá

Hlavní rozhodčí:            Mgr. Alena Brixí

Sbor rozhodčích:          Ing. Ivo Brixí

Technický delegát:       Josef Trojanec

Hlasatel:                         Mgr. Monika Pospíšilová

Kolbiště:                         Travnaté 100m x 40m

Opracoviště:                  Travnaté 100m x 40m

Stravování:                    zajištěno po celou dobu konání závodů

Lékařská služba:           služba veterináře zajištěna MVDr. Dušan Usvald

Podkovářská služba:   služba zajištěna

Předpisy: platná PJS a rozpis závodů

Odpovědnost a záruka: námitky a stížnosti dle PJS. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu konání závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí, veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

Zápisné: jednospřeží, dvojspřeží pony – 100,-

                dvojspřeží, čtyřspřeží – 150,-

Ceny: čestné floty za úmístění dle PJS čl. 126

           Ceny do 5.místa v hodnotě 7500,-Kč (2500Kč, 2000Kč, 1500Kč, 1000Kč, 500Kč)

 

SOUTĚŽE:

Vozatajské soutěže

  1. Vozatajský parkur jednospřežní – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  2. Vozatajský parkur dvojspřeží – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  3. Vozatajskáý parkur čtyřspřeží – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  4. Dvojspřeží pony parkur – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta

 

Oficiální začátek závodů v 10.00 hodin.

Dekorování po ukončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

 

Za pořadatele: Dana Tichá a Miloslav Vrlíček

 

                .............................................................................................................................................

 

              

 

 

 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ PRO ROK 2015

26.7.2015  Dostihový meeting (dostih III. kategorie a vyšší dle stáří koně)

7. - 9.8.2015 Závody ve spřežení CAN/A - A/1, 2, 4, pony s mezinárodní účastí

23.8.2015 Dostihový meeting (dostih III. kategorie a vyšší dle stáří koně)

17.10.2015 II.ročník Hobby závody hřebčín Mimoň

 

.......................................................................................................................................................

 

JK Maestoso Luna spol. s.r.o. 806A1

 

Závody ve spřežení CAN3* - 1, 2, 4, dvojspřeží pony

 

Základní údaje:

Pořadatel: JK Maestoso Luna spol. s.r.o. a Hřebčín Mimoň 806A1

Datum konání: 7.8. - 9.8.2015

Místo konání: Závodiště hřebčína v Mimoni

Kolbiště: Travnaté 90 x 50 m

Opracoviště: Travnaté 30 x 70 m

Drezurní obdélník: Travnatý 40 x 100 m

 

Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Dana Tichá

Tajemník závodů: Andrea Janečková

Hlavní rozhodčí: Josef Trojanec

Rozhodčí: Jana Bouzková, Ilona Matoušková, Jana Kosařová, Eva Palečková

Autor tratí: Ing. Aleš Kříž

Technický delegát: Petr Vozáb

Komisař: Ing.Blanka Trojancová

Hlasatel: Mgr.Hana Stehlíková

 

Technické údaje:

Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu (dále jen ,,PJS"), Všeobecná pravidla (dále jen ,,VP"), Veterinární pravidla (dále jen ,,VETP") a ustanovení tohoto rozpisu.

 

Soutěže:

Soutěž č.1: Soutěž jednospřeží CAN3*

Drezura - drezurní úloha FEI č.9

Maraton - úsek A - libovolný chod - 5000m, rychlost 12km/hod

                 - úsek B - libovolný chod - 6500m, rychlost 14km/hod

                 - 6 překážek

Parkur - 18 překážek, z toho 2 kombinované, most

 

Soutěž č.2: Soutěž dvojspřeží CAN3*

Drezura - drezurní úloha FEI č.11

Maraton - úsek A - libovolný chod - 5000m, rychlost 12km/hod

                 - úsek B - libovolný chod - 6500m, rychlost 14km/hod

                 - 6 překážek

Parkur - 18 překážek, z toho 2 kombinované, most

 

Soutěž č.3: Soutěž čtyřspřeží CAN3*

Drezura - drezurní úloha FEI č.11

Maraton - úsek A - libovolný chod - 5000m, rychlost 12km/hod

                 - úsek B - libovolný chod - 6500m, rychlost 14km/hod

                 - 6 překážek

Parkur - 18 překážek, z toho 2 kombinované, most

 

Soutěž č.4: Soutěž dvojspřeží CAN2*

Drezura - drezurní úloha FEI č.6A

Maraton - úsek A - libovolný chod - 5000m, rychlost 11km/hod

                 - úsek B - libovolný chod - 6500m, rychlost 13km/hod

                 - 6 překážek

Parkur - 18 překážek, z toho 2 kombinované, most

 

Předběžný časový program:

Čtvrtek 6.8.2015     - 13:00 - 17:00 hod prezentace

                             - 17:00 prohlídka tratě, včetně překážek maratonu

                             - 20:00 technická porada

Pátek 7.8.2015 - 9:00 Drezura

Sobota 8.8.2015 - 9:00 Maraton

Neděle 9.8.2015 - 9:00 Parkur

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu dle počtu podaných přihlášek.

 

Ceny a peněžitá plnění:

Soutěž č.1: 23 200,-Kč (6600, 4800, 3900, 3000, 2100, 900, 400 Kč)

Soutěž č.2: 38 500,-Kč (11000, 8000, 6500, 5000, 3500, 2500, 1500, 500 Kč)

Soutěž č.3: 38 500,-Kč (11000, 8000, 6500, 5000, 3500, 2500, 1500, 500 Kč)

Soutěž č.4: 23 200,-Kč (6600, 4800, 3900, 3000, 2100, 900, 400 Kč)

 

V soutěžích budou předány poháry a kokardy pro 1.-3. místo.

Vyhlášení 1.-3. místa v drezuře, maratonu a parkuru navíc obdrží peněžní odměnu  (CAN3* jednospřeží, CAN2* jednospřeží pony- 2000, 1000, 500 Kč; CAN3* - dvojspřeží, CAN3* - čtyřspřeží 3000, 2000, 1000 Kč).

 

Startovné:

jednospřeží a pony - 1100 Kč

dvojspřeží a čtyřspřeží - 1800 Kč

 

Všeobecné údaje:

Přihlášky - zaslat na email MAESTOSOluna@sezanam.cz

Uzávěrka přihlášek  30.7.2015 do 12:00 hod.

 

Námitky a stížnosti:

V souladu s PJS, VP. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel.

 

Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní platné a řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní pro rok 2015.

 

Poskytované služby:

Služby:

Lékařskou službu poskytuje RZP Liberec.

Veterinární službu zajišťuje MVDr. Dušan Usvald

Podkovářská služba za příplatek.

 

Občerstvení:

Bohaté občerstvení zajištěno po celou dobu trvání závodů.

 

Ustájení:

Ustájení koní ve stanech za příplatek 1800 Kč/kůň. Možnost zakoupení sena 700 Kč/velký kulatý balík.

 

Parkování:

Přepravní kamiony budou parkovat přímo v areálu za poplatek 100 Kč. VČETNĚ EL. PŘÍPOJKY.

 

Ostatní ustanovení:

Záruky:

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

 

 

Aktuální a detailní informace naleznete na Facebooku Hřebčína Mimoň.

 

       

.........................................................................................................................................................................

 

 

INFORMACE K BLÍŽÍCÍM SE VOZATAJSKÝM ZÁVODŮM

Rozpis závodů

„I. HOBBY VOZATAJSKÉ ZÁVODY V MIMONI“

Pořadatel:                      JK Maestoso Luna spol. s.r.o. - Hřebčín Mimoň

Místo konání:                Dostihová dráha hřebčína Mimoň

Datum konání:               18.10.2014

Uzávěrka přihlášek:       15.10.2014

Adresa pro přihlášky:    Maestoso Luna spol. s.r.o., Okrouhlická 144, Mimoň

                                      maestosoluna@seznam.cz

Oprávněnost k účasti:    jezdci a koně i bez licencí

Veterinární podmínky:    veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2014

Prezentace:                    sobota 18.10.2014 od 9.30 v areálu Hřebčína Mimoň

Ředitel závodů:               Dana Tichá

Hlavní rozhodčí:              Ing. Jiří Kunát

Sbor rozhodčích:            Jiří Veselý

Technický delegát:         Josef Trojanec

Hlasatel:                         Mgr. Monika Pospíšilová

Kolbiště:                         Travnaté 100m x 40m

Opracoviště:                  Travnaté 100m x 40m

Ustájení:                         zdarma zajišťuje pořadatel

Stravování:                     zajištěno po celou dobu konání závodů

Lékařská služba:            služba veterináře zajištěna MVDr. Dušan Usvald

Podkovářská služba:      Martin Kastner za úhradu

Předpisy:                        platná PJS a rozpis závodů

Odpovědnost a záruka: námitky a stížnosti dle PJS. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců

                                      a koní po dobu konání závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí,

                                      veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

Zápisné:                        ZDARMA

Ceny:                            čestné floty za úmístění dle PJS čl. 126

                                      Ceny do 5.místa v hodnotě 7500,-Kč (2500Kč, 2000Kč, 1500Kč, 1000Kč, 500Kč)

 

SOUTĚŽE:

Vozatajské soutěže

  1. Vozatajský parkur jednospřežní – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  2. Vozatajský parkur dvojspřeží – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  3. Vozatajskáý parkur čtyřspřeží – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta
  4. Dvojspřeží pony parkur – 16 překážek (šířka branek 180 cm) + 2 maratonové překážky; maratonový kočár, ochranná jezdecká přilba a vesta

 

Oficiální začátek závodů v 10.00 hodin.

Dekorování po ukončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

 

Za pořadatele: Dana Tichá a Miloslav Vrlíček

 

       

 

 

 

 

 

XV. SEMICKÉ DERBY

V Semicích jsme se představili s oběma párami i ve čtyřspřeží. Hřebci Favory a Neapolitano obsadili 1. místo ve dvojspřeží, Mikoletta se Saranellou pak místo 3. Ve čtyřspřeží jsme neměli konkurenci!

 

 

 

 

ZVEME VÁS NA HOBBY ZÁVODY VE SPŘEŽENÍ

 

Technická porada účastníků v 8:30 hod v areálu Hřebčína Mimoň - Okrouhlická 144, Mimoň.

Startovné 120 Kč, možnost ustájení koní ZDARMA!!! Bohaté občerstvení zajištěno!

Přihlášky zasílejte na adresu MAESTOSOluna@seznam.cz.

 

 

 

Mistrovství České republiky spřežení v Pardubicích

V kategorii dvojspřeží startoval náš jezdec Martin Kastner s koňmi Saranellou a Mikolettou. Ve velké konkurenci obstál na jedničku. Po drezuře sedmý, v maratonu šestý a v parkuru na skvělém 2. místě. Za Martinem skončili i takový jezdci jako jsou Ladislav Jirgala, Martin Gössl nebo Václav Coufalík. Na závodišti v Pardubicích jsme vybojovali konečné 6. místo v soutěži.

 

 

 

 

Opět čtvrtí, tentokrát v Nebanicích

V soutěži dvojspřeží nám vybojovala konečné čvrté místo Kateřina Sklenská s hřebci Neapolitano a Favory. V maratonu předvedla Kateřin bezchybnou jízdu a skončila na skvělém 3. místě. Před závěrečným parkurem se tak v pořadí posunula před švédskou jezdkyni Evu Ottosson.

 

 

 

 

Úspěšný Mikulov!

Na konečném 4. místě se umístil Martin Kastner se Saranellou a Mikolletou v Mikulově.

Video ze závodů : https://www.youtube.com/user/Locarnos01#g/u

 

Více fotografií ve FOTOGALERII.

 

 

V MF DNES o nás napsali...

Návrat slavné tradice. V Libereckém kraji zase budou koňské dostihy

1. srpna 2014  15:47

 

Ze stájí v mimoňském hřebčínu se opět ozývá ržání teplokrevníků a lipicánů. Rozsáhlý statek o rozloze 30 hektarů, k němuž patří kromě stájí i pastviny a dostihová dráha, koupila firma Maestoso Luna. Ta zde chce navázat na chov plemenných koní a zase pořádat dostihy jako za časů největší slávy hřebčína.

 

Celý článek na:

http://liberec.idnes.cz/mimonsky-hrebcin-ma-noveho-majitele-dbq-/liberec-zpravy.aspx?c=A140801_154758_liberec-zpravy_tm

 

 

II. Císařské slavnosti 17.5.2014 u toho nemůžeme chybět!

Slavnostní program k připomenutí příjezdu rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého na letní pobyty v Zákupech.

http://www.zamek-zakupy.cz/kulturni-akce/cisarske-slavnosti-48_48cs.html?archiv=1

Více fotografií ve FOTOGALERII.

Na fotografiích Saranella s Mikolletou.

Foto: Ivan Svatoš

 

Memoriál Viléma Zuvače 2014

8. - 11.5. SEMICE

Do Semic jsme vyrazili se dvěma spřeženími. S hřebci Favorym a Neapolitanem se jezdkyně Kateřina Sklenská umístila na krásném 2.místě

Martin Kastner s koňmi Saranellou a Mikolettou obsadil 4.příčku.

 

Na fotografiích Saranella a Mikoletta, Martin Kastner.

 

 

 

Rudolfův pohár - 3. místo v parkuru

24. - 27.4.2014 Kladruby nad Labem (mezinárodní závody)

Náš první letošní závod a první velký úspěch! Koně Favory a Neapolitano s jezdkyní Kateřinou Sklenskou.

Foto: Ivan Svatoš

 

Termíny závodů pro rok 2014

8. - 11.5. SEMICE

14. - 18.5. POLICE NAD METUJÍ

19. - 22.6. Altenfelden (RAKOUSKO)

27. - 29.6. MIKULOV

11. - 13.7. PARDUBICE

1.- 3.8. PARDUBICE MČR

22. - 24.8. HUMPOLEC ZP

30. - 31.8. TĚŠÁNKY

12. - 14.9. BOLEHOŠŤ

       

       

                   

              

              

                                  

                              

                                        

    

             

 

 

TOPlist